Sandew Hira

[:en]

Verboden liefde – Familie en homoseksualiteit in de Surinaamse gemeenschap:

“Why has Allah punished me?” Mother Jokhoe cried out when her son told her that he was attracted to men. She didn’t even know what homosexuality was. Much later, when she talks to writer Sandew Hira about her first reaction, she keeps saying: “My son is gay and he’s this”, while she gives a firm thumbs up. Mrs. E. S. Jokhoe-Bodha is one of the tens of thousands of mothers in the Surinamese community who have had to ask themselves a question at some point in their lives: What do I love more, my culture or my child? And culture represents a broad mix of ideas, values, beliefs handed down from generation to generation. And in that culture love of men for men and of women for women is a forbidden love.

This book is about how heterosexuals in the Surinamese community deal with homosexuality. These heterosexuals are the parents, children, relatives and friends of Surinamese gays and lesbians. Based on interviews with Surinamese gay, lesbian and heterosexuals, Sandew Hira constructs a picture of the complex emotions that come up when it appears that a father, mother, son, daughter, brother, sister or friend comes out for his/her homosexual orientation. The process of rejection, tolerance and acceptance is shown  and expressed in moving stories that demonstrate how a community changes as forbidden loves open up and blossom. This book is only available in Dutch.

Price: € 10,-
ISBN: 978-90-74897-64-8
Pages: 132
Year of publication: 2011
Order information: Order at Bol.com or Amazon

[:nl]

Verboden liefde – Familie en homoseksualiteit in de Surinaamse gemeenschap:

“Waarom heeft Allah mij gestraft?” riep moeder Jokhoe huilend uit toen haar zoon haar vertelde dat hij op mannen viel. Ze wist niet eens wat homoseksualiteit was. Veel later, als ze schrijver Sandew Hira vertelt over haar eerste reactie, zegt ze er steeds bij: “Mijn zoon is homo en hij is zó”, waarbij ze met haar duim ferm naar boven wijst. Mevrouw E.S. Jokhoe-Bodha is één van de tienduizenden moeders in de Surinaamse gemeenschap die op enig moment in hun leven voor de vraag zijn gesteld: houd ik meer van mijn cultuur of van mijn kind? En cultuur staat voor een brede mix van geloof, waarden en normen, overgeleverde opvattingen van generatie op generatie. En in die cultuur is liefde van mannen voor mannen en vrouwen voor vrouwen een verboden liefde.

Het boek Verboden liefde gaat over de vraag hoe hetero’s in de Surinaamse gemeenschap omgaan met homoseksualiteit. “Die hetero’s zijn de ouders, kinderen, familieleden en vrienden van Surinaamse homo’s en lesbiennes. Sandew Hira heeft op basis van interviews met Surinaamse homo’s, lesbiennes en hetero’s een beeld geconstrueerd van de complexe emoties die naar boven komen als blijkt dat een vader, moeder, zoon, dochter, broer, zus, vriend of vriendin zijn of haar homoseksuele voorkeur bekend maakt.
Het proces van afstoting, tolerantie en acceptatie komt op een indringende wijze tot uitdrukking in bewogen verhalen die aantonen hoe een gemeenschap verandert als verboden liefdes ontluiken en tot wasdom komen.

Prijs: € 10,-
ISBN: 978-90-74897-64-8
Pagina´s: 132
Jaar van publicatie: 2011
Bestelinformatie: Bestel bij Bol.com of Amazon

[:]