Jan Pompe

[:en]

Management by columns:

Management by objectives. Management by exception. Management by fear. There are several ways you can manage a company. Jan Pompe has devised a light-hearted way to discuss management issues. Based on experiences from everyday life, he highlights issues that managers have to deal with. In his own wit he explains how simple issues are made complex while it’s easy to find a solution with a clear mind. An important part of this book is dedicated to his travel experiences in America, the land of free enterprise.

Jan A.M. Pompe (1953) studied pedagogy and (management) philosophy. He has held various management and interim positions in both the profit and nonprofit sectors. Inspired by the daily problems he ran into, Jan developed Common Sense Management and Common Sense Development Program. He combines experiences from his practice with theoretical insights from management theory, philosophy, organizational, management, psychology and group dynamics. Jan Pompe assessed his philosophy and methodology throughout the years and refined it in many management situations. This book is only available in Dutch.

Price: € 7,50
ISBN: 978-90-74897-62-4
Pages: 64
Year of publication: 2011
Order information: Order at Bol.com or Amazon

[:nl]

Management by columns:

Management by objectives. Management by exception. Management by fear. Er zijn verschillende manieren waarop je een onderneming kan managen. Jan Pompe heeft een luchtige manier bedacht om managementvraagstukken te bespreken. Aan de hand van ervaringen uit het dagelijkse leven belicht hij vraagstukken waar managers mee te maken krijgen. Op een veelal geestige wijze brengt hij in beeld hoe eenvoudige vraagstukken complex gemaakt kunnen worden, terwijl je met je gezond verstand al snel tot een oplossing kunt komen. Een belangrijk deel van dit boek is gewijd aan zijn reiservaringen in Amerika, het land van het vrije ondernemerschap.

Jan A.M. Pompe (1953) studeerde pedagogiek en (management) filosofie. Hij heeft verschillende management- en interim functies vervuld in zowel de profit als non-profit sector. Geïnspireerd door de dagelijkse problemen die hij hierbij tegen het lijf liep, ontwikkelde Jan Common Sense Management en het Common Sense Development Program. Ervaringen uit zijn praktijk combineert hij met theoretische inzichten uit de managementtheorie, filosofie, organisatiecultuur, managementpsychologie en groepsdynamica. Jan Pompe heeft zijn filosofie en methode door de jaren heen getoetst en verfijnd in vele managementsituaties.

Prijs: € 7,50
ISBN: 978-90-74897-62-4
Pagina’s: 64
Jaar van publicatie: 2011
Bestelinformatie: Bestel bij Bol.com of Amazon

[:]