[:nl]Safikan Goelamhaider: Ineens hadden ze een man voor me …[:]

[:nl]Dit autobiografisch verhaal draait om een episode uit het leven van een 17-jarig Hindostaans meisje uit een moslim gezin dat in Suriname in het bauxietdorp Billiton wordt uitgehuwelijkt aan een Hindostaanse man uit Nederland. De man vertrekt na het huwelijk naar Nederland. Het meisje volgt kort daarop, maar wordt niet afgehaald op Schiphol; niet door haar man en ook niet door haar broers en zussen die in Nederland wonen. Hoe het haar daarna vergaat, wordt uitgebreid uit de doeken gedaan. Het verhaal speelt zich af aan het begin van de jaren zeventig toen de grote migratiestroom van Suriname naar Nederland op gang kwam.

Safikan Goelamhaider is geboren in 1955, distrikt Para, Suriname. Safikan heeft vanaf haar komst in Nederland bij verschillende organisaties gewerkt, in zowel uitvoerende als in leidinggevende functies. Daarvoor heeft ze enkele beroepsopleidingen en functiegerichte cursussen gevolgd en ook afgemaakt. Zij is inmiddels gepensioneerd en doet onderzoek naar haar voorouders die als contractarbeiders van India naar Suriname kwamen. Safikan is getrouwd met de man van haar keuze. Zij hebben twee kinderen en een kleinkind.

ISBN: 978-90-74897-86-0

Prijs: € 15,00

Contactpersoon: Sitla Bonoo, 06-12.09.72.16

Verkrijgbaar via alle boekhandels in Nederland[:]