Jan Schalkwijk

[:en]

Ontwikkeling van de zending in het Zuid-Caraïbisch gebied, in het bijzonder onder de Hindostanen 1850-1980:

This book by Jan Schalkwijk is the first study that elaborates on a group within the Hindustani community that has barely been addressed in historiography: the Christians, with a specific focus on followers of the Moravian Church.
Schalkwijk draws from sources of Moravian Church archive. He describes the daily life of the missionaries and the contact with the Hindustani people. The reports of those interactions provide insights on ​​how leading Hindustani people viewed the missionary work.
His book is filled with detailed descriptions that evoke a vivid picture of the life of Hindustani people at different stages of history. It is a history of Hindustani people viewed from the perspective of the mission, but nevertheless relevant. The facts mentioned on this life are often not found in other archives.
Schalkwijk is not a scientist looking from outside to the Moravian Church mission. He was part of it. He describes all aspects of the mission: the philosophy, financing, organization, the relationships, the response of the environment, the policies of religious institutions and all from a historical perspective.
Schalkwijk has made a thorough comparison between Suriname, Guyana and Trinidad and in particular how the Christian mission had proceeded in different countries. This shows on the one hand how strong the Christian churches in the colonies were operated by organizations outside the colonies and also how great the differences were between the English and Dutch colonies. This book is only available in Dutch.

Price: € 25,-
ISBN: 978-90-74897-61-7
Pages: 704
Year of publication: 2011
Order information: Order at Bol.com or Amazon

[:nl]

Ontwikkeling van de zending in het Zuid-Caraïbisch gebied, in het bijzonder onder de Hindostanen 1850-1980:

Het boek van Jan Schalkwijk is de eerste studie die zo uitgebreid aandacht schenkt aan een groep Hindostanen die nauwelijks aan bod komen in de geschiedschrijving: de Christenen, en vooral de stroming van de Evangelische Broeder Gemeente (EBG).
Schalkwijk put uit bronnen van het EBG-archief. Hij beschrijft het dagelijkse leven van de zendelingen en het contact met Hindostanen. De verslagen van dat contact geven ons een beeld van hoe Hindostaanse voorlieden aankeken tegen de zendelingsdrift.
Zijn boek zit vol van dit soort detailbeschrijvingen die een levendig beeld geven van het leven van Hindostanen in de verschillende fasen van de geschiedenis. Het is een geschiedenis van Hindostanen bekeken vanuit de bril van de zending, maar daardoor niet minder relevant. De feiten die vermeld worden over dit leven zijn vaak niet te vinden in andere archiefbronnen.
Schalkwijk is geen wetenschapper die van buiten kijkt naar de EBG-zending. Hij zat er midden in. Hij beschrijft alle aspecten van die zending: de filosofie, de financiering, de organisatie, de onderlinge verhoudingen, de reactie van de omgeving, het beleid van kerkelijke instituten en dat alles in een historisch perspectief.
Schalkwijk heeft een diepgaande vergelijking gemaakt tussen Suriname, Guyana en Trinidad en met name hoe de Christelijke zending in de verschillende landen tewerk zijn gegaan. Daaruit blijkt enerzijds hoe sterk de Christelijke kerken in de koloniën werden aangestuurd door de organisaties buiten de koloniën en anderzijds hoe groot de verschillen tussen de Engelse en Nederlandse koloniën was.

Prijs: € 25,-
ISBN: 978-90-74897-61-7
Pagina´s: 704
Jaar van publicatie: 2011
Bestelinformatie: Bestel bij Bol.com of Amazon

 [:]