Radjindre Bhagwanbali

[:en]

Tetary (de koppige) – Het verzet van Hindoestanen tegen het Indentured Labour System in Suriname, 1873-1916:

This book is the second publication of a trilogy of Radjinder Bhagwanbali on the history of Dutch Indians under the Indentured Labour System in Suriname for the period 1873-1916. The first part of the trilogy deals with the recruitment and transportation of contract workers and life on the plantations. That life has given rise to much opposition to colonialism. That opposition is the central theme of this part of the trilogy. Based on letters, reports, military descriptions and other archival material Bhagwanbali describes in detail how the resistance took shape, how the fight has evolved and how the colonial government has responded. Dutch Indians who remained unknown until now are mentioned by name. Their actions are rescued from oblivion in this book.

The book covers the background of the resistance in general. It elaborates on the uprisings at the plantations The resolution, Zoelen, Zorg en Hoop and Marienburg. It contains the detailed list of names of the people killed during the uprisings and the map of the location of the mass grave of Marienburg. The book is based on archive material that has not been used until now. It reveals how ruthless the colonizer was in precipitation the uprisings. This book is only available in Dutch.

Price: € 12,50
ISBN: 978-90-74897-63-1
Pages: 144
Year of publication: 2011
Order information: Order at Bol.com or Amazon

 [:nl]

Tetary (de koppige) – Het verzet van Hindoestanen tegen het Indentured Labour System in Suriname, 1873-1916:

Dit boek is de tweede publicatie van een trilogie van Radjinder Bhagwanbali over de geschiedenis van Hindostanen onder het Indentured Labour System in Suriname in de periode 1873-1916. Het eerste deel van de trilogie handelt over de werving en het transport van contractarbeiders en het leven op de plantages. Dat leven heeft aanleiding gegeven tot veel verzet tegen het kolonialisme. Dat verzet staat centraal in dit deel van de trilogie. Op basis van brieven, verslagen, militaire beschrijvingen en ander archiefmateriaal beschrijft hij in detail hoe het verzet gestalte heeft gekregen, hoe de strijd zich heeft ontwikkeld en hoe het koloniale bestuur daarop heeft gereageerd. Hindostanen die tot nu toe onbekend zijn gebleven worden met naam en toenaam genoemd. Hun acties worden in dit boek aan de vergetelheid ontrukt.

Het boek behandelt de achtergronden van de opstanden in het algemeen. Het gaat uitgebreid in op de opstanden op de plantages De Resolutie, Zoelen, Zorg en Hoop en Mariënburg. Het bevat de gedetaillerde namenlijst van de mensen die vermoord zijn tijdens de opstanden en de kaart van de plek van het massagraf van Mariënburg. Het boek is gebaseerd op archiefmateriaal dat tot nu toe niet gebruikt is geweest. Daaruit komt naar voren hoe meedogenloos de kolonisator is geweest in het neerslaan
van de opstanden.

Prijs: € 12,50
ISBN: 978-90-74897-63-1
Pagina´s: 144
Jaar van publicatie: 2011
Bestelinformatie: Order at Bol.com or Amazon

 [:]