Guillermo E. Rosario

[:en]

Onsterfelijk:
On August 17th, 1795 a group of chained slaves on plantation Kenepa let their boss know that they no longer wanted to work for him. There was a revolt led by Tula and Bastian Karpata, which lasted nearly a month. Tula and Bastian Karpata had the courage to take the first steps to freedom, although they had to pay for this with their lives. In the last letter that Tula wrote to his idol Toussaint L’Ouverture in Haiti, he said: “They will kill me, as you have long ago said to me, betrayed by our own people. But I know that your genius will continue to inspire us, so that our race will one day be free. The roots will rise again.” This book is only available in Dutch.
Price: € 12,50
ISBN: 978-90-74897-75-4
Pages: 183
Year of publication: 2013
Order information: Order at Bol.com or Amazon

[:nl]

Onsterfelijk:
Op 17 augustus 1795 liet een groep geketende slaven van plantage Kenepa hun baas weten dat ze niet meer voor hem wilden werken. Er ontstond een opstand onder leiding van Tula en Bastian Karpata, die bijna een maand duurde. Tula en Bastian Karpata hadden de moed om de eerste stappen naar vrijheid te zetten, hoewel ze dit met de dood moesten bekopen. In de laatste brief die Tula aan zijn grote voorbeeld Toussaint L’Ouverture in Haïti schreef, stond: ‘Ze zullen me vermoorden, zoals je lang geleden tegen me hebt gezegd, door verraad van onze eigen mensen. Maar ik weet dat je genialiteit ons zal blijven inspireren, zodat ons ras op een dag vrij zal zijn. De wortels zullen weer opkomen.’
Prijs: € 12,50
ISBN: 978-90-74897-75-4
Pagina´s: 183
Jaar van publicatie: 2013
Bestelinformatie: Bestel bij Bol.com of Amazon

[:]