Lili Irani

[:en]

Een ster in de spiegel:
Lili Irani grew up in Iran after the 1979 revolution and prefered racing on a skateboard than obediently sitting at home. The war between Iran and Iraq from 1981 to 1988 also has profound implications for her family. Maturing as a young woman with her own dreams also meant butterflies in her stomach and heartache. After graduating from college she went on to work at an advertising agency, but the desire to build an independent and free existence did not leave her thoughts. Through her brother she is introduced to an Iranian who lives in the Netherlands. This is the beginning of a turbulent journey that leads her through trial and error to the Netherlands. There she is confronted with the struggle for a residence permit and a husband who is addicted to opium. Her present in a country that should offer its prospects as an independent woman is interwoven with treasured memories of her childhood in Iran. It means a constant search for her own identity is challenged by two worlds. Will Lili succeed to unite the best of both worlds and find the peace that she´s looking for? This book is only available in Dutch.
Price: € 15,-
ISBN: 978-90-74897-72-3
Pages: 317
Year of publication: 2013
Order information: Order at Bol.com or Amazon

[:nl]

Een ster in de spiegel:
Lili Irani groeit op in Iran na de revolutie van 1979 als een spring-in-’t-veld die liever op een skateboard racet dan braaf thuis zit. De oorlog tussen Iran en Irak van 1981 tot 1988 heeft ook ingrijpende gevolgen voor haar hele familie. Het volwassen worden als jonge vrouw met eigen dromen gaat bovendien gepaard met vlinders in haar buik en liefdesverdriet. Na haar afstuderen aan de universiteit kan ze aan de slag bij een reclamebureau, maar de wens om een zelfstandig en vrij bestaan op te bouwen laat Lili niet los. Via haar broer komt ze in contact met een Iraniër die in Nederland woont. Dit is het begin van een turbulente reis die haar met vallen en opstaan leidt naar Nederland. Daar wordt ze geconfronteerd met de strijd om een verblijfsvergunning en een echtgenoot die verslaafd is aan opium. Haar heden in een land dat haar toekomstperspectieven zou moeten bieden als onafhankelijke vrouw is verweven met dierbare herinneringen uit haar jeugd in Iran. Het betekent een constante zoektocht naar haar eigen identiteit die door twee werelden op de proef wordt gesteld. Zal het Lili lukken om het beste van beide werelden te verenigen en de rust te vinden waar ze naar zoekt?
Prijs: € 15,-
ISBN: 978-90-74897-72-3
Pagina´s: 317
Jaar van publicatie: 2013
Bestelinformatie: Bestel bij Bol.com of Amazon

[:]