Boi Antoin en Cees Luckhardt

[:en]

Bonaire, zout en koloniale geschiedenis:
The island of Bonaire is now formally a Dutch municipality, but for centuries it was a Dutch colony. The history of the island has been closely connected with the history of the slave trade and for a very specific reason: salt. Almost every ship to Africa and/or the left Caribbean, had several tons of salt on board for drying and/or preserving food. Without salt there was no shipping possible and therefore no Transatlantic trade in people. The salt on Bonaire was produced in salt pans. During the period of slavery enslaved Africans were forced to work there. This book contains a systematic description of the history of Bonaire, salt and colonialism. This book is only available in Dutch.
Price: € 12,50 (SOLD OUT)
ISBN: 978-90-74897-73-0
Pages: 132
Year of publication: 2012

[:nl]

Bonaire, zout en koloniale geschiedenis:
Het eiland Bonaire is nu formeel een Nederlandse gemeente, maar was eeuwenlang een Nederlandse kolonie. De geschiedenis van het eiland is nauw verbonden geweest met de geschiedenis van de slavenhandel en wel om een hele specifieke reden: zout. Bijna elk schip dat naar Afrika en/of het Caribisch gebied vertrok, had enkele tonnen zout aan boord voor het drogen en/of conserveren van voedsel. Zonder zout was er geen scheepvaart mogelijk en dus ook geen Transatlantische handel in mensen. Het zout op Bonaire werd geproduceerd in zoutpannen. Tijdens de periode van slavernij werden tot slaaf gemaakte Afrikanen gedwongen om daar te werken. Dit boek bevat een systematische beschrijving van de geschiedenis van Bonaire, zout en kolonialisme.
Prijs: € 12,50 (UITVERKOCHT)
ISBN: 978-90-74897-73-0
Pagina´s: 132
Jaar van publicatie: 2012

[:]