Djehuti-Ankh-Kheru

[:en]

Gezegend en vervloekt – Een geschiedenis van groter Afrika van de bakermat van de beschaving tot aan het derde millennium:
There is little available in Dutch literature that highlights the achievements of people of African descent. In this book Djehuti-Ankh-Kheru covers the history of the ancient classical African civilizations, the emergence of transatlantic slavery and the Western colonial empires, the Black resistance against slavery, the abolition of slavery and the work and philosophy of Black thinkers . The angle of Djehuti is that of Pan-Africanism. He shows how and why the African contribution has been forged in world history and concealed. He draws from a variety of sources and displays a perspective that is concealed in the white Dutch academia. This book is only available in Dutch.
Price: € 20,-
ISBN: 978-90-74897-76-1
Pages: 344
Year of publication: 2013
Order information: Order at Bol.com or Amazon

[:nl]

Gezegend en vervloekt – Een geschiedenis van groter Afrika van de bakermat van de beschaving tot aan het derde millennium:

In het Nederlands is er weinig literatuur verkrijgbaar die de verworvenheden van mensen van Afrikaanse afkomst belicht. In dit boek behandelt Djehuti-Ankh-Kheru de geschiedenis van de oude klassieke Afrikaanse beschavingen, het ontstaan van de transatlantische slavernij en de Westerse koloniale imperiums, het Zwarte verzet tegen slavernij, de afschaffing van de slavernij en het werk en de filosofie van Zwarte denkers.

De invalshoek van Djehuti is die van het panafrikanisme. Hij toont aan hoe en waarom de bijdrage van Afrika aan de wereldgeschiedenis is vervalst en verzwegen. Hij put uit een verscheidenheid aan bronnen en toont een perspectief dat in de witte Nederlandse academische wereld verzwegen wordt.

Prijs: € 20,-
ISBN: 978-90-74897-76-1
Pagina´s: 344
Jaar van publicatie: 2013
Bestelinformatie: Bestel bij Bol.com of Amazon

[:]