Sandew Hira

[:en]

20 Questions and Answers about Reparations for Colonialism:
This book brings together the most relevant facts and insights on reparations and it positions the debate on reparations as part of the continuing struggle to decolonize the mind. The goal is to provide material for debate and discussion. It deals with reparations for both trans-Atlantic slavery and colonialism more generally. In some sections the discussion focuses specifically on slavery because many propositions and arguments are related specifically to slavery. The final chapter presents a new economic model for the calculations of reparations. These calculations are based on a mathematical model and a computer program that performed simulations to reveal the damage that the colonizers have caused and the impact on the wealth of the colonizer nations.
Price: € 7,50
ISBN: 978-90-74897-80-8
Pages: 80
Year of publication: 2015
Order information: Order at Bol.com or Amazon. Also available as E-book at Kindle.

 [:nl]

20 Questions and Answers about Reparations for Colonialism:
Dit boek verzamelt de belangrijkste feiten en inzichten met betrekking tot herstelbetalingen en plaatst het debat over dit onderwerp als deel van een voortdurende strijd tegen dekolonisatie van de geest. Het doel van het boek is om materiaal te verschaffen voor discussie en debat over herstelbetalingen. Het behandelt zowel herstelbetalingen voor de trans-Atlantische slavernij als voor kolonialisme in het algemeen. Sommige delen concentreren zich op slavernij omdat veel stellingen en argumenten specifiek betrekking hebben op slavernij. Het laatste hoofdstuk behandelt een nieuw economisch model voor de berekening van herstelbetalingen. Deze berekeningen zijn gebaseerd op een wiskundig model en een computerprogramma dat simulaties uitvoert om de omvang van de schade te schatten die kolonisator heeft veroorzaakt en de impact die deze heeft gehad op de welvaart van Europa en Amerika.
Het boek is in het Engels.
Prijs: € 7,50
ISBN: 978-90-74897-80-8
Pagina´s: 80
Jaar van publicatie: 2015
Bestelinformatie: Bestel bij Bol.com of Amazon. Ook beschikbaar als E-book bij Kindle.

[:]