Pushpita Awasthi

[:en]

The statue in the rock:

Professor, poet, editor, fiction writer, translator, linguist, diplomat, Hindi ambassador en organizer par excellence – at large, Pushpita defies categorization. In Pushpita’s poems the everyday, contemporary experience echoes the mystic poetry of Kabir and the love poetry of Sanskrit poet Jaidev.
Nature and love, the twin themes of her poetic expression, often seem to be extensions of each other. She worked in India, Latin America and Europe.

Love and nature are two major themes in Pushpita’s poems. There is a undetermined sense of timelessness when it comes to the inner world of her experience, with which she defies the known rules of time and space. Most of the poems in this collection are inspired by and dedicated to the life in the Caribbean, especially Suriname, where Pushpita spent some productive years. The pristine beauty of the Caribbean makes Pushpita’s heart long for a lifestyle that is rapidly disappearing. Pushpita oscillates between admiration for people who follow the order of nature and fear of those who go astray by greed.

Price: € 12,50
ISBN: 978-90-74897-57-0
Pages: 160
Year of publication: 2011
Order information: Order at Bol.com or Amazon

[:nl]

Het beeld in de rots:

Hoogleraar, dichter, redactrice, fictieschrijfster, vertaalster, taalkundige, diplomaat, Hindi ambassadrice en organisator bij uitstek, Pushpita overstijgt de categorieën. In haar gedichten klinken de gewone, hedendaagse ervaringen door in de mystieke poëzie van Kabir en de liefdespoëzie van Sanskriet dichter Jaidev. Natuur en liefde, de thema’s van haar poëtische expressie, lijken vaak in elkaars verlengde te liggen. Ze heeft gewerkt in India, Zuid- Amerika en in Europa.

Liefde en de natuur zijn twee belangrijke thema’s in Pushpita’s gedichten. Er is een onbestemd gevoel van tijdloosheid als het gaat om de innerlijke wereld van haar ervaring, waarmee ze de bekende regels van tijd en ruimte tart. De meeste gedichten in deze collectie zijn geïnspireerd door en gewijd aan het leven in het Caribisch gebied, vooral Suriname, waar Pushpita enige productieve jaren verbleef. De ongerepte schoonheid van het Caribisch gebied doet Pushpita’s hart verlangen naar een levensstijl die snel aan het verdwijnen is. Pushpita schommelt tussen bewondering voor mensen die de orde van de
natuur volgen en angst voor degenen die afdwalen door hebzucht.

Prijs: € 12,50
ISBN: 978-90-74897-57-0
Pagina´s: 160
Jaar van publicatie: 2011
Bestelinformatie: Bestel bij Bol.com of Amazon

[:]