Radjindre Bhagwanbali

[:en]

De nieuwe awatar van slavernij – Hindoestaanse migranten onder het indentured labour systeem naar Suriname, 1873 – 1916:
For the first time someone has been able to reconstruct the full and true picture of the history of Dutch Indians. Dr. Drs. Radjindre Bhagwanbali researched the archives in India, England, the Netherlands and Suriname, and has reconstructed what actually happened in the daily life of the Hindustani laborers from the time of their recruitment in India to life on the plantations in Suriname. He has discovered things that were unknown or concealed until now, such as the fact that the recruitment was based on deception and false information. Or the fact that Dutch Indians were abused on a large scale during indentured labour and were regularly put in prison. Bhagwanbali provides names of the people who were beaten in the crooked buoy. Whipping and flogging were not only common during slavery but also during indentured labour. The book is a complaint against the hidden history of Dutch Indian indentured labor. This book is only available in Dutch.
Price: € 15,-
ISBN: 978-90-74897-58-7
Pages: 260
Year of publication: 2010
Order information: Order at Bol.com or Amazon

[:nl]

De nieuwe awatar van slavernij – Hindoestaanse migranten onder het indentured labour systeem naar Suriname, 1873 – 1916:
Voor het eerst heeft iemand het complete en echte beeld weten te reconstrueren van de geschiedenis van Hindostanen. Dr. Drs Radjindre Bhagwanbali is in archieven gedoken in India, Engeland, Nederland en Suriname en heeft zich verdiept in wat zich werkelijk heeft afgespeeld in het dagelijkse leven van de Hindostanen vanaf hun werving in India tot en met het leven op de plantages in Suriname. Hij heeft zaken ontdekt die tot nu toe verzwegen of onbekend waren, zoals het feit dat de werving was gebaseerd op misleiding en bedrog. Of het feit dat Hindostanen tijdens contractarbeid op grote schaal mishandeld werden en in de gevangenis werden gezet. Bhagwanbali heeft met naam en toenaam de mensen genoemd die in de kromboei werden geslagen. Zweepslagen en geseling kwamen niet alleen tijdens slavernij, maar ook tijdens contractarbeid voor. Het boek is een aanklacht tegen de verzwegen geschiedenis van de Hindostaanse contractarbeid.
Prijs: € 15,-
ISBN: 978-90-74897-58-7
Pagina’s: 260
Jaar van publicatie: 2010
Bestelinformatie: Bestel bij Bol.com of Amazon

[:]