Frank Dragtenstein

[:en]

Alles voor de vrede – de brieven van Boston Band tussen 1757 en 1763:
Who was Boston Band? In the oral tradition, he has been known and is highly valued as “progenitor”, resistance fighter, writing ex-slave and initiator of the peace. Boston arrived probably after the year 1749 in Suriname and died in 1766. In the mid-18th century, he became one of the leaders of rebellious slaves in Eastern Suriname.
He could read and write and bcame captain of the Maroons (runaway slaves). By his correspondence with the colonial rule in Suriname Boston has accomplished and shaped peace between that government and the Maroons in the east of the country. He wrote about eighteen letters, mostly addressed to the board in Paramaribo. Letters of Boston are unique, because they are written by a (former) slave in the mid-18th century, in a period in which the enslaved hardly wrote, sometimes it was even forbidden to learn how to read and write. These letters are of great significance in the historiography of slavery because very few written testimonials are provided from the period mentioned above.
It is extraordinary that events in the history of slavery and relationships with the slave owner or colonizer are also discussed from the perspective of a Maroon. The correspondence shows that in the period between 1757 and 1763 Boston has made its mark on the relationship between the board and runaway slaves in Suriname.
With the letters of Boston the perspective of a contemporary, former slave and Maroon itself, is added to the existing publications on the Maroon community. This book is only available in Dutch.
Price: € 17,50
ISBN: 978-90-74897-53-2
Pages: 236
Year of publication: 2009
Order information: Order at Bol.com or Amazon

[:nl]

Alles voor de vrede – de brieven van Boston Band tussen 1757 en 1763:
Wie was Boston Band? In de mondelinge overlevering is hij bekend gebleven en wordt hij hooggewaardeerd als ‘stamouder’, verzetsstrijder, schrijvende ex-slaaf en initiatiefnemer van de vrede. Boston arriveerde vermoedelijk na het jaar 1749 in Suriname en stierf in 1766. In het midden van de 18e eeuw werd hij één van de leiders van rebellerende slaven in Oost-Suriname.
Hij kon lezen en schrijven en werd de kapitein bij de Marrons (gevluchte slaven). Boston heeft door zijn correspondentie met het koloniaal bestuur in Suriname de vrede tussen dat bestuur en de Marrons in het oosten van dat land bewerkstelligd en vorm gegeven. Hij schreef ongeveer achttien brieven, voornamelijk aan het bestuur in Paramaribo gericht. De brieven van Boston zijn uniek, omdat ze in het midden van de 18e eeuw door een (ex-)slaaf zijn geschreven, in een periode waarin tot slaafgemaakten niet of nauwelijks schreven of het hen zelfs verboden was te leren lezen en schrijven. Deze brieven zijn van grote betekenis in de historiografie van de slavernij omdat heel weinig schriftelijke getuigenissen uit boven genoemde periode zijn overgeleverd.
Het is bijzonder dat gebeurtenissen in de geschiedenis van de slavernij en verhoudingen met de slavenhouder of kolonisator ook vanuit het perspectief van een Marron worden belicht. Uit de briefwisseling blijkt dat in de periode tussen 1757 en 1763 Boston zijn stempel heeft gedrukt op de verhouding tussen het bestuur en gevluchte slaven in Suriname.
Met de brieven van Boston wordt aan de bestaande publicaties over de Marrons het perspectief van een tijdgenoot, ex-slaaf en Marron zelf, toegevoegd.
Prijs: € 17,50
ISBN: 978-90-74897-53-2
Pagina´s: 236
Jaar van publicatie: 2009
Bestelinformatie: Bestel bij Bol.com of Amazon

 [:]