Martina Amoksi

[:en]

De marronvrouw in de stad – een historische analyse van de gevolgen van urbanisatie voor de marronvrouwen in Suriname:

“A girl is the wealth of the bee,” a phrase that highlights the central role of women in the Maroon community. The bee is a group of Maroons, in which matrilineal kinship between the members can be demonstrated. Maroons are the descendants of slaves who have developed a new culture under extremely difficult circumstances with elements that are largely African. In this book author Martina Amoksi, a descendant of the Maroons herself, approaches the role and position of the Maroon women from a historical perspective. Her analysis shows that the Maroon women have made a major contribution to the survival of the Maroon communities from the moment of their inception to the present day.

The central question that Amoksi poses in this book is what the effects were of the urbanization during the second half of the twentieth century on the socio-economic position of the Maroon women in Suriname. In addition, she focuses mainly on the historical position of the Maroon women and its effect in the present.

It’s the first time systematic research is published that focuses on the Maroon woman. In addition, this historical research fills a significant gap in the historiography of Suriname with regard to the contribution of women in the history of Suriname. Amoksi hopes this research will contribute to a better understanding of the position of the Maroon woman in Suriname and recognition for their situation. This is a publication of the NiNsee series of the National Institute for Dutch Slavery and Heritage (NiNsee) and Amrit Publishers. This book is only available in Dutch.

Price: € 12,50
ISBN: 978-90-74897-49-5
Pages: 100
Year of publication: 2010
Order information: Order at Bol.com or Amazon

[:nl]

De marronvrouw in de stad – een historische analyse van de gevolgen van urbanisatie voor de marronvrouwen in Suriname:

“Een meisje is de rijkdom van de bee”, een uitdrukking die de centrale rol van de vrouw in de Marrongemeenschap kenmerkt. De bee is een groep van marrons, waarbij matrilineaire verwantschap tussen de leden aangetoond kan worden. Marrons zijn de nazaten van tot slaaf gemaakten die onder uiterst moeilijke omstandigheden een nieuwe cultuur ontwikkeld hebben waarvan de elementen grotendeels Afrikaans zijn. In dit boek plaatst auteur Martina Amoksi, zelf ook afkomstig van de Marrons, de rol en positie van de Marronvrouwen in een historisch perspectief. Uit haar analyse blijkt dat de Marronvrouwen een grote bijdrage hebben geleverd met betrekking tot het overleven van de Marrongemeenschappen sinds hun oprichting tot heden.

De centrale vraagt die Amoksi in dit boek stelt is wat de effecten waren van de urbanisatie van de tweede helft van de twintigste eeuw op de sociaal-economische positie van de Marronvrouwen in Suriname. Daarbij gaat ze voornamelijk in op de historische positie van de Marronvrouwen en de doorwerking daarvan in het heden.

Met deze publicatie wordt voor het eerst een systematisch onderzoek uiteen gezet, waarbij de Marronvrouw centraal staat. Daarnaast wordt met dit historisch onderzoek ook een belangrijke lacune in de historiografie van Suriname vervuld met betrekking tot de bijdrage van vrouwen in de geschiedenis van Suriname. Amoksi hoopt met dit onderzoek ook bij te kunnen dragen aan een beter begrip voor de positie van de Marronvrouw in de Surinaamse samenleving en erkenning voor hun situatie. Dit is een publicatie in de Ninsee reeks van Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) en Uitgeverij Amrit.

Prijs: € 12,50
ISBN: 978-90-74897-49-5
Pagina’s: 100
Jaar van publicatie: 2010
Bestelinformatie: Bestel bij Bol.com of Amazon

[:]