Sandew Hira

[:en]

Decolonizing the mind – een fundamentele kritiek op het wetenschappelijk kolonialisme:
On October 25th, 2009 Sandew Hira entered into a debate with Prof. Dr. Gert Oostindie of Leiden University on the history of colonialism. The debate was organized by Vereniging Ons Suriname in Amsterdam. Hira argued that Oostindie was part of a movement, which he describes in this book as scientific colonialism. Scientific colonialism attempts to use scientific to substantiate the claim that colonialism was not a system of oppression and exploitation and that there were good sides to colonialism.

The decolonization process in the world is almost complete. This process has three phases: the political decolonization, economic colonization and decolonization of the mind. We are currently in the third and final stage of the decolonization process: Decolonizing the mind. The critique on scientific colonialism is part of the process of Decolonizing the mind.

This book consists of three parts. The first part provides a fundamental critique on the theses of the scientific colonialism. The second part analyzes the mechanisms by which this movement maintains its dominance in the Dutch academic world. The final part discusses some strategic issues for policy makers of organizations active in the field of Decolonizing the mind. This book is only available in Dutch.

Price: € 7,50
ISBN: 978-90-74897-52-5
Pages: 88
Year of publication: 2009
Order information: Order at Bol.com or Amazon

[:nl]

Decolonizing the mind – een fundamentele kritiek op het wetenschappelijk kolonialisme:
Op 25 oktober 2009 ging Sandew Hira in debat met Prof. Dr. Gert Oostindie van de Universiteit Leiden over de geschiedschrijving van het kolonialisme. Het debat werd georganiseerd door de Vereniging Ons Suriname in Amsterdam. Hira beargumenteerde dat Oostindie onderdeel is van een stroming, die hij in dit boek omschrijft als het wetenschappelijk kolonialisme. Het wetenschappelijk kolonialisme probeert met wetenschappelijke argumenten de stelling te onderbouwen dat het kolonialisme geen systeem was van onderdrukking en uitbuiting en dat er ook goede kanten zaten aan het kolonialisme.
Het dekolonisatieproces in de wereld is bijna voltooid. Dit proces kent drie fasen: de politieke dekolonisatie, de economische dekolonisatie en de dekolonisatie van de geest. We zitten thans in de derde en laatste fase van het dekolonisatieproces: decolonizing the mind. De kritiek op het wetenschappelijk kolonialisme is onderdeel van het proces van decolonizing the mind.
Dit boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel levert een fundamentele kritiek op de stellingen van het wetenschappelijk kolonialisme. Het tweede deel analyseert de mechanismen waarmee deze stroming haar dominantie in de Nederlandse academische wereld in stand houdt. Het laatste deel behandelt enkele strategische vraagstukken voor beleidmakers van organisaties die actief zijn op het terrein van decolonizing the mind.
Prijs: € 7,50
ISBN: 978-90-74897-52-5
Pagina´s: 88
Jaar van publicatie: 2009
Bestelinformatie: Bestel bij Bol.com of Amazon

[:]