[:en]New release: 20 Questions and Answers about Islam and Women[:nl]Nieuwe uitgave: 20 Questions and Answers about Islam and Women[:]

[:en]Moroccan theologist Asma Lamrabet has published a book in series 20 Questions and Answers. Her book 20 Questions and Answers about Islam and Women deals with questions like “Are men and women unequal in Islam?”, “How does the Qur’an talk about women?”, “Do men have authority over women in Islam?”, “Why do women inherit half of man’s share in Islam?”, “What are the Qur’anic ethics of marriage?”, “How can we promote gender equality in the Arabs society”.

According to Lamrabet for centuries the question of “women in Islam” has been held hostage by two opposing but equally radical perspectives: one, rigid Islamic conservative; the other, western, ethnocentric, and Islamophobic. She argues in favour of an enlightenment, “a feminine and feminist enlightenment that makes the spiritual its point of departure, in order to return to the roots of the Qur’an, the divine, eternal word. An enlightenment whose relationship with the Superior is one that is fundamentally liberating as it liberates the devotee from all other servitudes; that frees one from conformity to trendy models; that aspires to be neither predictably Western nor stereotypically Oriental, but autonomous and independent; one that is free to decide for itself, to redraft its own history and make its own choices; to rewrite its history and to determine its own place. An enlightenment that while confidently rooted in its own spiritual legacy, aspires to be open to all forms of human interchange, and ready to share with “others,” all “others,” its universal values of ethics and justice.”[:nl]Marokkaanse theoloog Asma Lamrabet heeft een boek gepubliceerd in de serie 20 Questions and Answers. In haar boek 20 Questions and Answers about Islam and Women houdt ze zich bezig met vragen als “Zijn mannen en vrouwen ongelijk in de Islam?”, “Hoe spreekt de Koran over vrouwen?”, “Hebben mannen gezag over vrouwen in de Islam?” “Waarom erven vrouwen de helft van het aandeel van de man in de Islam?”, “Wat is de ethiek van de Koran met betrekking tot het huwelijk?”, “Hoe kunnen we gendergelijkheid bevorderen  in de Arabische samenleving?”.

Volgens Lamrabet is het vraagstuk van “vrouwen in de islam” eeuwenlang gegijzeld geweest tussen twee tegenovergestelde maar even radicale perspectieven: de een is star, Islamitisch en conservatief en de ander is westers, etnocentrisch en islamofobisch. Ze pleit voor een verlichting: “een vrouwelijke en feministische verlichting dat de geestelijke zijn uitgangspunt maakt, om terug te keren naar de wortels van de Koran, het goddelijke, eeuwige woord. Een verlichting wiens relatie met de Superieure er een is die fundamenteel bevrijdend is, omdat het de toegewijde bevrijdt van alle andere dienstbaarheden; die bevrijdt van conformiteit naar trendy modellen; die ernaar streeft noch voorspelbaar Westers te zijn noch stereotyperend Oosters, maar autonoom en onafhankelijk te zijn; een die is vrij om te beslissen voor zichzelf, om haar eigen geschiedenis te herschrijven en haar eigen keuzes maakt; om de geschiedenis te herschrijven en haar eigen plaats te bepalen. Een verlichting die met vertrouwen geworteld is in haar eigen spirituele erfenis, maar ernaar streeft open te staan voor alle vormen van menselijke uitwisseling, en klaar om met “anderen,” alle “anderen”, haar universele waarden van ethiek en rechtvaardigheid te delen.”[:]