Sebieren Hassenmahomed

[:en]

Levens van vreugde en verdriet:
Sebieren Hassenmahomed interviewed many Hindustani women about their lives. The women talk openly about their youth, parents, upbringing, education, love, faith, sexuality, marriage, family life, relatives, expectations within the community for men and women, migration to and life in the Netherlands. Some stories are sad, others humorous: life stories and experiences that may be familiar to the readers. The book ends with an analysis of historian Tanya Sitaram of the function of the book. She works at the National Archives in Suriname and conducts research into the role and significance of women in Hindustani Surinamese history. So far their role and significance have been neglected in history. She elaborates on strong and heroic Hindustani women who have been unknown to the public. This book is only available in Dutch.
Price: € 12,50
ISBN: 978-90-74897-85-3
Pages: 172
Year of publication: 2016
Order information: Order at Bol.com

[:nl]

Levens van vreugde en verdriet:
Sebieren Hassenmahomed heeft veel Hindostaanse vrouwen geïnterviewd over hun leven. De vrouwen vertellen openhartig over onder andere hun jeugd, ouders, opvoeding, opleiding, liefde, geloof, seksualiteit, huwelijk, gezinsleven, schoonfamilie, rolopvattingen over man en vrouw, migratie en het wonen in Nederland. Sommige verhalen zijn verdrietig, andere humoristisch: levensverhalen en ervaringen die wellicht voor velen herkenbaar zijn. Aan het eind van het boek geeft historica Tanya Sitaram haar oordeel over de functie van het boek. Zij is werkzaam bij het Nationaal Archief in Suriname en doet onderzoek naar de rol en betekenis van de Hindostaanse vrouw in de Surinaamse geschiedschrijving. Deze rol en betekenis zijn volgens haar tot nu toe onderbelicht geweest. Zij vertelt over sterke en heldhaftige Hindostaanse vrouwen over wie tot nu toe weinig bekend is.
Prijs: € 12,50
ISBN: 978-90-74897-85-3
Pagina´s: 172
Jaar van publicatie: 2016
Bestelinformatie: Bestel bij Bol.com

[:]