[:en]Sandew Hira presents first copy to president Bouterse[:nl]Sandew Hira overhandigt boek aan president Bouterse[:]

[:en]Sandew Hira has presented the first copy of his new book “De getuigenis van president Desi Bouterse” to President Bouterse. The  Surinamese president has spoken to the Surinamese media about the book and the initiative Sandew Hira has taken to establish a path towards truth and reconciliation and says: “Let me thank you for your contribution as a Surinamese to this issue, which has been playing for years and has often been kept warm by individuals, organizations that actually do not find a solution… I am very pleased with the way you have taken the initiative.”[:nl]Sandew Hira heeft het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek “De getuigenis van president Desi Bouterse” overhandigd aan president Bouterse. In de Surinaamse media zegt de Surinaamse president over het boek en het initiatief dat Sandew Hira heeft genomen om het traject van waarheidsvinding op te zetten: “Laat me u bedanken dat u als Surinamer een bijdrage wilde leveren om deze kwestie, welke reeds jaren speelt en vaak ook warm gehouden wordt door individuen, organisaties die eigenlijk niet naar een oplossing zoeken… ik ben heel erg ingenomen met de wijze waarop u het initiatief heb genomen.”[:]