Sandew Hira

[:en]

De getuigenis van president Desi Bouterse:
On July 20th, 2015 publicist and columnist Sandew of the Surinamese news website Star News, wrote an open letter to the Surinamese President Bouterse who had won the elections on May 25th and had received an absolute majority in parliament. With the title The truth sets us free, he called on Bouterse to testify about the December murders of 1982 and all the events of violence in which the president was involved. On July 25th Bouterse responded positively to this proposal. Since then, a process begun with confrontation, polarization, dialogue and reconciliation. Hira has been involved with this process for over one and a half years. This book gives an account of his experiences.
Price: € 25,-
ISBN: 978-90-74897-87-7 
Pages: 416
Year of publication: 2017
Order information: Order at Bol.com

[:nl]

De getuigenis van president Desi Bouterse:
Op 20 juli 2015 schreef Sandew Hira, publicist en columnist van de Surinaamse nieuwssite Starnieuws, een open brief aan de Surinaamse president Bouterse die op 25 mei de verkiezingen had gewonnen en een absolute meerderheid in het parlement had gekregen. Onder de titel De waarheid maakt ons vrij deed hij een oproep aan Bouterse om een getuigenis af te leggen over de Decembermoorden van 1982 en alle gebeurtenissen van geweld waarbij de president betrokken is geweest. Op 25 juli reageerde Bouterse positief op dit voorstel. Sindsdien is een proces op gang gekomen van confrontatie, polarisatie, dialoog en verzoening. Hira heeft gedurende anderhalf jaar zich intensief bezig gehouden met dit proces. Dit boek doet verslag van zijn ervaringen.
Prijs: € 25,-
ISBN: 978-90-74897-87-7 
Pagina´s: 416
Jaar van publicatie: 2017
Bestelinformatie: Bestel bij Bol.com

[:]