[:en]Upcoming release: Palestine – It’s something colonial[:nl]Aankomende release: Palestine – It’s something colonial[:]

[:en]Hatem Bazian from the University of California Berkeley provides a decolonial analysis of the most pressing struggle in the world in an extensive study of the occupation of Palestine . The book’s subtitle is taken directly from the letter of Theoder Herzl, the founder of modern political Zionism, to Great Britain’s Minister of Colonies Cecil Rhodes that sought support for the Zionist settler colonial project in Palestine. In 1902, Herzl wrote to Rhodes stating: “You are being invited to help make history. It doesn’t involve Africa, but a piece of Asia Minor; not Englishmen but Jews… How, then, do I happen to turn to you since this is an out-of-the-way matter for you? How indeed? Because it is something colonial.” Palestine is the last settler colonial project to be commissioned in the late 19th early 20th centuries and still unfolding as we enter into the 21st Century with no end in sight. The book is set for release in December 2016.[:nl]Hatem Bazian van de University of California Berkeley biedt een dekoloniale analyse van de meest dringende strijd in de wereld in een uitgebreide studie van de bezetting van Palestina. De ondertitel van het boek is rechtstreeks overgenomen uit de brief van Theoder Herzl, de grondlegger van het moderne politieke zionisme, naar Groot-Brittannië´s minister van Koloniën Cecil Rhodes die steun zocht voor de zionistische kolonisten en hun koloniale project in Palestina. In 1902 schreef Herzl  naar Rhodos onder vermelding van: “U wordt uitgenodigd om te helpen geschiedenis te schrijven. Het gaat niet om Afrika, maar een stuk van Klein-Azië; niet Engelsen maar joden … Hoe dan, kom ik toevallig bij u uit, aangezien dit niet in de buurt ligt van u? Hoe inderdaad? Want het is iets koloniaals.” Palestina is het laatste gevolmachtigde koloniale project van kolonisten in laat 19de begin van de 20ste eeuw en ontvouwt zich nog steeds terwijl we de 21ste eeuw ingaan zonder einde in zicht. Het boek is gepland voor release in december 2016.[:]