[:en]Radjinder Bhagwanbali on Tetary at 144 years of Hindustani Immigration[:nl]Radjinder Bhagwanbali over Tetary tijdens 144 jaar Hindostaanse Immigratie[:]

[:en]In honor of the Hindustani Immigration Day on June 5th, Multicultural Working Group Ashna hosted an event celebrating the strength and resistance of Hindustani indentured labourers. Author Radjinder Bhagwanbali spoke about the circumstances that led to acts of resistance and the role ofJaney Tetary, the leader of the uprising at Plantage Zorg en Hoop in 1884.[:nl]Naar aanleiding van de Hindostaanse Immigratiedag op 5 juni, organiseerde Multiculturele Werkgroep Ashna een viering die in het teken stond van de kracht en het verzet van Hindostaanse contractarbeiders. Radjinder Bhagwanbali hield een inleiding over de omstandigheden die leidden tot daden van verzet en de rol die Janey Tetary heeft gespeeld, de leider van de opstand op plantage Zorg en Hoop in 1884.[:]