[:en]Radjinder Bhagwanbali visits Suriname to present the story of Tetary[:nl]Radjinder Bhagwanbali geeft lezing in Suriname over Tetary[:]

[:en]On March 10th Dr. Dr. Radjinder Bhagwanbali visited Suriname to present the story of Tetary and its significance for the Hindustani community today. The meeting was organized by the Cultural Union Suriname.

Carlo Jadnanansing wrote a detailed review of the meeting for Star News: “In this respect, the presentation of Bhagwanbali was a revelation for many. The facts mentioned in this article are based on the contribution and the aforementioned book by the speaker. Noting that Bhagwanbali has managed to bring his lecture in a unique way, laced with humor and emotion. The overrun of his talk was even appreciated by the breathless listening audience. ”

Click here to read the full review.[:nl]Op vrijdag 10 maart gaf Dr. dr Radjinder Bhagwanbali een lezing in Suriname over Tetary en haar betekenis voor de Hindostaanse gemeenschap vandaag de dag. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Culturele Unie Suriname.

Carlo Jadnanansing schreef een uitgebreid verslag van de bijeenkomst voor Starnieuws: “Wat dit betreft was de presentatie van Bhagwanbali voor velen een openbaring. De feiten die in dit artikel genoemd worden zijn ontleend aan de lezing en het voormeld boek van de spreker. Vermeldenswaard is dat Bhagwanbali erin geslaagd is zijn voordracht op een unieke wijze, doorspekt met humor en emotie te brengen. De overschrijding van zijn spreektijd werd zelfs op prijs gesteld door het ademloos luisterende auditorium.”

Klik hier om het hele verslag te lezen.[:]