Asma Lamrabet

[:en]Asma Lamrabet is trained in medicine and worked as a volunteer doctor in Spain and Latin America. In 1995 she started working in mainly Chile and Mexico for eight. There she came into contact with Liberation Theology, which caused her to examine her own religion. From 2004 until 2007, she returned to Morocco, where she organized a group of Muslim women interested in researching and reflecting upon Islam and intercultural dialog.

In 2008, she became president and a board member of International Group of Studies and Reflection on Women and Islam (GIERFI), based in Barcelona. GIERFI has members and experts from at least eight different countries including England, France, the United States and Morocco. Their mission is to help create a new female Muslim consciousness. Throughout this period, she continued to work as a physician, specializing in blood disorders at the Rabat Children’s Hospital.

In 2011 she became Director of Studies and Research Center on Women’s Issues in Islam of Rabita Mohammadia des Ulemas under the patronage of King Mohammad VI. As director, she organized an international seminar for women across the three large Abrahamic religions. She is the author of five books (in French). She is best known for Musulmane tout simplement. She published English and French articles that explore contentious issues, such as interfaith marriage and religious reform, in a Muslim context.

She is a third-way feminist who revises sacred Islamic texts. She has been compared to Amina Wadud and Margot Badran due to their shared belief that the interpretations that underlie Islamic law from the 9th century were excessively patriarchal and must be reinterpreted.[:nl]Asma Lamrabet is opgeleid in de geneeskunde en werkte vrijwillig als arts in Spanje en Latijns-Amerika. Vanaf 1995 werkte ze voornamelijk in Chili en Mexico voor acht jaar. Daar kwam ze in aanraking met Bevrijdingstheologie, wat haar ertoe zette om haar eigen religie te onderzoeken. Van 2004 tot 2007 keerde ze terug naar haar thuisland Marokko, waar ze een groep van islamitische vrouwen bij elkaar bracht die geïnteresseerd waren in het onderzoeken en nadenken over de islam en interculturele dialoog.

In 2008 werd Asma voorzitter en bestuurslid van de International Group of Studies en Reflection on Women and Islam (GIERFI), gevestigd in Barcelona. GIERFI heeft leden en deskundigen uit ten minste acht verschillende landen, waaronder Engeland, Frankrijk, de Verenigde Staten en Marokko. Hun missie is om bij te dragen aan een nieuw vrouwelijk islamitisch bewustzijn. Gedurende deze periode, bleef ze werken als arts, gespecialiseerd in bloedziekten bij het Rabat kinderziekenhuis.

In 2011 werd Asma directeur van het Studies and Research Center on Women’s Issues in Islam of Rabita Mohammadia des Ulemas onder de bescherming van koning Mohammed VI. Als directeur organiseerde zij een internationaal seminar voor vrouwen over de drie grote Abrahamitische religies. Ze is de auteur van vijf boeken (in het Frans), waarvan Musulmane tout simplement haar bekendste uitgave is. Asma publiceerde artikelen in het Engels en het Frans die omstreden kwesties, zoals het interreligieuze huwelijk en religieuze hervormingen, verkenden in een islamitische context.

Ze is een “third way” feministe die heilige islamitische teksten herziet. Asma wordt vergeleken met Amina Wadud en Margot Badran vanwege hun gezamenlijke overtuiging dat de interpretaties die ten grondslag liggen aan de islamitische wet uit de 9e eeuw extreem patriarchaal waren en moeten worden geherinterpreteerd.

 [:]