In ontwikkeling: Decolonizing The Mind – Imagining a New World Civilization

on

Sandew Hira, directeur van het International Institute for Scientific Research in Den Haag, werkt momenteel aan zijn nieuwe publicatie: Decolonizing The Mind (DTM) – Imagining a New World Civilization. A Fundamental Critique of Scientific Colonialism and Another Discourse of Liberation. Deze omvangrijke studie heeft tot doel een theoretisch kader te ontwikkelen voor het concept van Decolonizing The Mind (DTM). De studie begint met een overzicht van hoe het concept van DTM werd onderzocht in verschillende delen van de wereld. Het vervolgt met de theoretische grondslagen van DTM in drie dimensies: de kritiek op de wetenschap (natuurlijke en sociale wetenschappen), de ontwikkeling van alternatieve concepten in de wetenschap en de vertaling van kritiek en alternatieven in het beleid voor verandering. DTM wordt gepresenteerd als een alternatief discours van de bevrijding. Het voorziet in een kritiek op de eurocentrische bias in het marxisme en ontwikkelt een kader voor dekolonisering van de curricula voor kennisproductie, zowel in de natuurlijke als sociale wetenschappen. Het boek is gepland voor release eind 2017.