Nieuwe uitgave: 20 Questions and Answers about Islam and Women

on

Marokkaanse theoloog Asma Lamrabet heeft een boek gepubliceerd in de serie 20 Questions and Answers. In haar boek 20 Questions and Answers about Islam and Women houdt ze zich bezig met vragen als “Zijn mannen en vrouwen ongelijk in de Islam?”, “Hoe spreekt de Koran over vrouwen?”, “Hebben mannen gezag over vrouwen in de Islam?” “Waarom erven vrouwen de helft van het aandeel van de man in de Islam?”, “Wat is de ethiek van de Koran met betrekking tot het huwelijk?”, “Hoe kunnen we gendergelijkheid bevorderen  in de Arabische samenleving?”.

Volgens Lamrabet is het vraagstuk van “vrouwen in de islam” eeuwenlang gegijzeld geweest tussen twee tegenovergestelde maar even radicale perspectieven: de een is star, Islamitisch en conservatief en de ander is westers, etnocentrisch en islamofobisch. Ze pleit voor een verlichting: “een vrouwelijke en feministische verlichting dat de geestelijke zijn uitgangspunt maakt, om terug te keren naar de wortels van de Koran, het goddelijke, eeuwige woord. Een verlichting wiens relatie met de Superieure er een is die fundamenteel bevrijdend is, omdat het de toegewijde bevrijdt van alle andere dienstbaarheden; die bevrijdt van conformiteit naar trendy modellen; die ernaar streeft noch voorspelbaar Westers te zijn noch stereotyperend Oosters, maar autonoom en onafhankelijk te zijn; een die is vrij om te beslissen voor zichzelf, om haar eigen geschiedenis te herschrijven en haar eigen keuzes maakt; om de geschiedenis te herschrijven en haar eigen plaats te bepalen. Een verlichting die met vertrouwen geworteld is in haar eigen spirituele erfenis, maar ernaar streeft open te staan voor alle vormen van menselijke uitwisseling, en klaar om met “anderen,” alle “anderen”, haar universele waarden van ethiek en rechtvaardigheid te delen.”